Općinska načelnica Općine Donji Vidovec, dana 27. rujna 2023. godine potpisala je ugovor na projektu ulaganje u ETNO PARK I INTERPRETA" />
Potpisan ugovor s izvođačem radova na projektu ulaganje u ETNO PARK I INTERPRETACIJSKI CENTAR „DRAVSKI ZLATARI” - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

Općinska načelnica Općine Donji Vidovec, dana 27. rujna 2023. godine potpisala je ugovor na projektu ulaganje u ETNO PARK I INTERPRETACIJSKI CENTAR „DRAVSKI ZLATARI ”.

Vrijednost radova planirana je u iznosu od 66.346,00 EURA bez PDV-a, odnosno 82.932,50 EURA s PDV-om od čega je osiguran iznos od 66.365,00 EURA u proračunu Međimurske županije za 2023. godinu.

Predmet Ugovora je izvođenje radova na projektu ulaganja u Etno park i Ineterpretacijski centar „Dravski zlatari“ – interpretacijski centar u Donjem Vidovcu – fasaderski radovi.

Planirani završetak radova je 15. studeni 2023. godine.

Za najprihvatljivijeg izvođača putem javnog natječaja odabrano je poduzeće INTERKAST d.o.o. iz Pribislavca.
Natrag
scroll to top