Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sustavu eNPOO 20. prosinca 2023. godine dostavilo je Općini Donji Vidovec obavijest o" />
U Općinu Donji Vidovec stižu bespovratna sredstva za Izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje Dječjeg vrtića - NPOO - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti


Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sustavu eNPOO 20. prosinca 2023. godine dostavilo je Općini Donji Vidovec obavijest o statusu nakon procjene projektnih prijedloga za predmet: Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi Poziv u kojem obavještavaju da je Općina Donji Vidovec USPJEŠNO prošla fazu procjene projektnih prijedloga u postupku dodjele bespovratnih sredstava sa ukupno ostvarenih 107 bodova čime je Općina Donji Vidovec osigurala bespovratna sredstva u iznosu od 344.019,00 EUR.Općinska načelnica Bojana Petrić zahvaljuje se Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA koja je sudjelovala u prijavi na natječaj te zaposlenicima Općine Donji Vidovec.
Natrag
scroll to top