Disable Preloader

O općini

Kulturno umjetničko društvo osnovano je 20. svibnja 1989. god. pod nazivom KUD „Stjepan Šlibar“. U samom početku društvo broji 47 članova koji djeluju u tri sekcije: tamburaškoj, folklornoj i dramskoj sa inicijativom očuvanja narodnih napjeva i plesova s područja Donjeg Vidovca. Godine 1997. društvo je promijenilo naziv u KUD „Donji Vidovec“ pod kojim djeluje i danas.

Društvo danas broji oko osamdesetak aktivnih članova u nekoliko sekcija: folklorna, tamburaška, dramska, vokalna, recitatorska te foto-video sekcija. Od 2006. god društvu se priključila i mlađa folklorna sekcija koja je do tada djelovala u sklopu osnovne škole, te također mlađa tamburaška sekcija. Svaka sekcija ima voditelja čija su zaduženja organizacija probi, pripreme za nastupe te briga o materijalima potrebnim za nastupe kao što su nošnje, instrumenti te različiti rekviziti. Dužnost voditelja plesača vrši Gordana Žemlić, prof., tamburaša; Nikola Matulin, prof., mlađeg folklora; Monika Cenko, dramske sekcije; Ivanka Crnković.

Tijekom svog djelovanja društvo je sudjelovalo na mnogobrojnim smotrama folklora te različitim manifestacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

U arhivu društva nalaze se video kasete pod nazivom „Vidovske zgode i nezgode“, CD i kaseta tamburaškog sastava „Vidovčani“ pod nazivom „Međimurska šipek ruža“ i „Fkrađena ruža“ – autora skladbi Srpak Martina.

Predsjedničku dužnost vrši Nikola Matulin, podpredsjedničku David Šarkanj, a tajnica društva je Monika Cenko.
scroll to top