Disable Preloader

O općini

Prema arheološkim nalazima na području između Mure i Drave ljudi su živjeli u kontinuitetu desetak tisuća godina.

Na području Donjeg Vidovca pronađeni su i značajni nalazi iz doba antike. Zbog blizine utoka Mure u Dravu Donji Vidovec je bio i središte naseljenosti cijelog istočnog Međimurja od Čukovca i Donjeg Mihaljevca pa sve do Legrada i Kotoribe. Duže vrijeme u povijesti nosio je ime Bistrica koje je dobio po obližnjem potoku Bistrecu (Bystercz), a od 1478 godine nosi ime ZENTWYD tj. Sveti Vid. Toj župi pripadali su Donja Dubrava, Altarec (Sveta Marija), Donji Mihaljevec i Kotoriba, gotovo do konca 18. stoljeća.

U pisanim dokumentima Donji Vidovec prvi puta se spominje godine 1226. pod imenom “prediumBistrec” (imanje Bistrec).

Godine 1771. Donji Vidovec (pagus Vidovec) ima 127 kuća i 744 žitelja.

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine u njemu živi 1595 ljudi u 517(?) kuća.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine u njemu živi 1403 ljudi u 467 kuća.
scroll to top