Disable Preloader

O općini

JELENA ŠEBALJ, dipl.iur., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, tel: 099 441 7777

DAMIR LUKŠA, referent za opće poslove, tel: 091 588 9611

MARINKO LUKŠA, komunalni redar, tel: 091 470 0777, e-mail: komunalni.redar2@gmail.com


Etički kodeks

Etičkim kodeksom službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Vidovec uređuju se etička načela i pravila dobrog ponašanja službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine, utemeljena na Ustavu, zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske, propisima Općine Donji Vidovec i pravilima struke.

Etički kodeks sadrži pravila dobrog ponašanja službenika i namještenika u međusobnim odnosima, odnosima s mještanima, strankama i partnerima.

Svrha Etičkog kodeksa je promicanje etičkih načela, moralnih načela i vrijednosti u ponašanju službenika i namještenika i stvaranje ozračja u kojem je uz zaštitu javnog interesa svim strankama zajamčeno učinkovito ostvarivanje njihovih prava i legitimnih interesa, a službenicima i namještenicima osigurano dostojanstvo rada i mogućnost profesionalnog samoostvarenja.

Etički kodeks službenika i namještenika Općine Donji Vidovec.docx
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku Općine D. Vidovec.docx
scroll to top